Structuurvisie Buitengebied

De gemeenteraad heeft op 4 april 2016 de Structuurvisie buitengebied vastgesteld. Dit visiedocument verbeeldt en verwoordt op hoofdlijnen het gemeentelijke beleid voor natuur en landschap, de agrarische sector, recreatie en andere functies in het landelijke gebied. Deze structuurvisie herziet de ‘Structuurvisie Best 2030’ uit 2011 voor wat betreft het buitengebied. Het vormt tevens de basis voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat een breed gedragen visie op de toekomst wordt ontwikkeld. Met diverse bewonersavonden en bijeenkomsten van de klankbordgroep is veel informatie opgehaald. De klankborgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Bewonersoverleg Buitengebied Aarle-Heikant, Bewonersoverleg Best-Oost, ZLTO afdeling Best, IVN afdeling Best, Heemkundekring Dye van Best, Brabants Landschap, Populierenwerkgroep Het Groene Woud en Ondernemers Collectief Best. Op basis van die inbreng heeft de gemeenteraad op 29 juni 2015 het ‘Koersdocument Structuurvisie buitengebied (PDF, 2.3 MB)’ vastgesteld. Met deze notitie zijn richtinggevende uitspraken gedaan over thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling en inrichting van het buitengebied van Best. Met het Koersdocument als basis is een concept van de Structuurvisie buitengebied opgesteld. Eind 2015 heeft de ontwerp Structuurvisie buitengebied ter inzage gelegen. Om het concept te verbeteren is inbreng uit de samenleving gevraagd. Inwoners, bedrijven, provincie, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties (ook de klankbordgroep) zijn uitgenodigd om te reageren. De ingekomen reacties zijn samengevat, beoordeeld en van een reactie voorzien. Op basis van die Nota zienswijzen heeft de gemeenteraad de Structuurvisie buitengebied op 4 april 2016 unaniem vastgesteld. 

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Best via info@gemeentebest.nl of telefonisch via 14 0499.
 

Kenmerk:NL.IMRO.0753.SVbuitengebiedbest
Datum: 4 april 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl
Sluit het menu