Structuurvisie Buitengebied

De gemeenteraad heeft op 4 april 2016 de Structuurvisie buitengebied vastgesteld. Dit visiedocument verbeeldt en verwoordt op hoofdlijnen het gemeentelijke beleid voor natuur en landschap, de agrarische sector, recreatie en andere functies in het landelijke gebied. Deze visie vormt tevens de basis voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Best via info@gemeentebest.nl of telefonisch via 14 0499.
 

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Structuurvisie Buitengebied
Kenmerk:NL.IMRO.0753.SVbuitengebiedbest
Datum: 4 april 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Illustraties

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl