Bestemmingplan 'Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik'

Er komt een omgevingsplan voor de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. Dit is de opvolger van het huidige bestemmingsplan. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met de bewoners van de 3 wijken.

Geen gewoon bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan is een proefproject voor een nieuwe wet, de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2019 in werking. Dit betekent dat het geen gewoon bestemmingsplan is. Het plan wordt opgesteld zoals dat straks volgens de Omgevingswet moet. Onder deze wet maken we niet langer bestemmingsplannen maar omgevingsplannen.

Schema Bestemmingsplan Omgevingswet

Nieuwe aanpak

De gemeente vraagt aan de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de 3 wijken wat zij belangrijke punten vinden voor het nieuwe bestemmingsplan. Een eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op 2 november 2016. In januari 2017 zijn werkgroepen per woonwijk aan de slag gegaan. Per wijk is er een werkgroep die een advies aan de gemeente opstelt. Een advies over de uitgangspunten en regels in het omgevingsplan. De gemeente bekijkt of en hoe we die adviezen kunnen verwerken in het nieuwe omgevingsplan. Dit koppelt de gemeente met een toelichting terug aan alle betrokkenen.

Werkgroepen

Per wijk is er een werkgroep van ongeveer 10 bewoners. De 30 bewoners hebben zich al flink ingezet. Tijdens 2 bijeenkomsten in januari 2017 hebben zij een aantal thema’s besproken:

  • Duurzaamheid & Gezondheid
  • Openbare ruimte & Globaal bestemmen
  • Welstand & Minder regels bij de woningen

De besproken punten zijn door de werkgroepen verwerkt in concept-adviezen. Die hebben ze tijdens een derde bijeenkomst in februari 2017 aan elkaar toegelicht.

Deelnemers werkgroepen

Wilt u weten wie er vanuit de 3 wijken in de werkgroepen deelnemen? Raadpleeg dan onderstaand overzicht. We hebben alleen de gegevens opgenomen van bewoners die hiervoor toestemming hebben gegeven aan de gemeente. Daarnaast  is er een werkgroep die zich buigt over de manier waarop gemeente dit samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties oppakt.

Bijeenkomst 27 maart 2017: concept-adviezen

De werkgroepen willen nu graag toetsen of draagvlak bestaat bij andere bewoners uit de wijk. Daarom organiseren wij op maandag 27 maart een bijeenkomst voor alle bewoners, organisaties en ondernemers van en in de wijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik. In de periode 16 tot en met 19 maart ontvangen alle bewoners hiervoor een uitnodiging (PDF, 516.5 kB).

De concept-adviezen per wijk kunt u hier lezen en/of downloaden:

Concept adviezen per wijk
Hoge Akker

Concept-advies Omgevingsplan werkgroep Hoge Akker deel 1 - 9 januari (PDF, 45.2 kB)
Concept-advies Omgevingsplan werkgroep Hoge Akker deel 2 - 30 januari (PDF, 521.6 kB)

Speelheide Concept-advies Omgevingsplan werkgroep Speelheide totaal (PDF, 45.2 kB)
De Leeuwerik

Concept-advies Omgevingsplan werkgroep De Leeuwerik deel 1 - 9 januari (PDF, 64.0 kB)
Concept-advies Omgevingsplan werkgroep De Leeuwerik deel 2 - 30 januari (PDF, 59.1 kB)

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is nog niet opgesteld. Hiervoor hebben we eerst de adviezen van de werkgroepen nodig. Een stedenbouwkundig adviesbureau stelt het omgevingsplan voor de gemeente op. Ook dit bureau wordt uitgedaagd om met vernieuwende ideeën te komen. Hoe kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden die de nieuwe wet ons biedt, zonder de belangen van de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de wijken uit het oog te verliezen?

Planning

  • 27 maart 2017: Bijeenkomst voor alle bewoners van en organisaties/ondernemers in de 3 wijken: reageren op de adviezen die de werkgroepen tot nog toe hebben geformuleerd.
  • april – juni 2017: Opstellen ontwerp-omgevingsplan.
Sluit het menu