Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Beleidsakkoord 2014-2018

Voor de periode 2014 - 2018 is het Beleidsakkoord 'Verbinden met Daadkracht' (PDF, 190.5 kB) vastgesteld.

Het Beleidsakkoord heeft als titel 'Verbinden met Daadkracht'. Hetzelfde motto als de informateur aan zijn rapport meegaf. Dit is een bewuste keuze om aan te geven dat de lijn van het informatieproces in het formatieproces is doorgetrokken. Het verbinden komt tot uitdrukking in het betrekken van bewoners bij de politieke besluitvorming en bij het in stand houden van de sociale infrastructuur. Daadkracht wordt verwacht van het gemeentebestuur. Goede intenties zijn niet voldoende. Er moeten ook resultaten geboekt worden.

Sluit het menu