Begeleiding jeugdraad

De leden van de jeugdraad hebben 2 of 3 begeleiders.

Taken begeleiders

 • begeleiden van leden bij het maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en plannen
 • vraagbaak zijn voor de leden, hun leerkrachten en ouders
 • overleg voeren met medewerkers van de gemeente
 • de scholen helpen bij het organiseren van de verkiezingen

Kenmerken begeleiders

 • inwoner van Best
 • gevoel voor wat onder kinderen leeft
 • ervaring met het werken met kinderen
 • gevoel voor communicatie
 • gevoel bij de rol en positie van de gemeente
 • overleggen van een verklaring omtrent het gedrag

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet. Wel mogen zij de door hen gemaakte onkosten declareren. De gemeente zorgt ervoor dat de begeleiders en de jeugdraadsleden verzekerd zijn.

Griffier

De jeugdraad beschikt over een eigen secretaris, de griffier van de jeugdraad. Dit is een medewerker van de gemeente die, samen met de burgemeester als voorzitter, de vergaderingen van de jeugdraad voorbereidt en zorgt dat deze goed verlopen. De griffier heeft ook een plaatsvervanger.

Taken griffier

 • contactpersoon zijn voor de jeugdraad
 • voorbereiden van de vergaderingen
 • maken van de verslagen van de vergaderingen
 • zorgen dat het gemeentebestuur weet wat de jeugdraad heeft besloten of besproken
 • zorgen dat bij vragen of ideeën van de jeugdraad de juiste ambtenaren worden betrokken
 • vraagbaak zijn voor de begeleiders
 • beheren van het budget van de jeugdraad
Sluit het menu