Archeologie

Best heeft een rijk en gevarieerd bodemarchief. Om de vanuit het rijk opgedragen taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren zijn beleidsinstrumenten nodig om dit bodemarchief verantwoord te bewaken. Ook de cultuurhistorische identiteit van de gemeente versterken we hierdoor.

Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg

De gemeenteraad heeft op 21 maart 2011 het beleidsplan Archeologische Monumentenzorg (PDF, 914.9 kB) vastgesteld. Dit plan omvat een 8-tal bijlagen waarin onder andere de erfgoedverordening is opgenomen en de archeologische beleidskaart. Daarnaast is ook de toelichting op de archeologiekaart vastgesteld inclusief 8 bijlagen.

Bij de aanvraag van een vergunning voor werkzaamheden waarbij de bodem geroerd gaat worden, bekijken we óf er archeologisch onderzoek noodzakelijk is. En zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om verantwoord met de archeologische resten om te gaan.

Op de archeologische beleidsadvieskaart is de bodem in diverse categorieën ingedeeld. Per categorie is dit vertaald naar de wijze van bescherming welke we beoordelen bij  de aanvraag. De in het verleden uitgevoerde onderzoeken en ontwikkelingen worden periodiek in een nieuwe archeologische beleidsadvieskaart verwerkt.

Uitkomsten archeologisch onderzoek

In Aarle is een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de periode 2009 tot en met 2012 is in totaal maar liefst 60 hectare landbouwgrond onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op vrijdag 13 oktober gepresenteerd tijdens de Nationale Archeologiedagen. Het rapport bestaat uit 3 delen. De 3 delen van het rapport zijn te downloaden via de website van Archol (rapport 280).

Sluit het menu