Afvalwijzer Best

De gemeente Best heeft de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn voor wat betreft huishoudelijk restafval: al het huishoudelijk afval wordt gerecyceld of hergebruikt. Wij willen zo bijdragen aan duurzaamheid en een schone leefomgeving voor ons en voor volgende generaties.

Afval scheiden doen we goed, beter, Best

Op de website www.afvalbest.nl vindt u voortaan alle informatie over de afvalinzameling van de gemeente Best. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de servicedesk via het gratis telefoonnummer (0800) 243 8246. Deze is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.afvalbest.nl

Sluit het menu