Afvalproef in De Leeuwerik

In 2016 is samen met de bewoners in De Leeuwerik, een andere manier van afvalinzameling getest. Het doel was om meer waardevolle grondstoffen opnieuw te gebruiken en daarmee minder restafval over te houden.

Update maart 2017

Naar aanleiding van de afvalproef in wijk De Leeuwerik heeft de gemeenteraad in september 2016 een besluit genomen over de nieuwe inzamelwijze van afval. Dit sluit aan bij de uitgesproken ambitie voor een afvalloos 2030.

Nieuwe inzamelwijze

Door het huishoudelijk afval beter te scheiden, werken we samen aan de ambitie voor een afvalloos Best. Hiervoor is een nieuwe manier van afvalinzameling nodig. Daarmee starten we vanaf september 2017. Deze nieuwe inzamelwijze geldt voor alle inwoners die nu gebruikmaken van kliko’s.

Update september 2016

Naar aanleiding van de afvalproef in De Leeuwerik hebben we via een enquête de ervaringen en tevredenheid geïnventariseerd bij de bewoners. In september informeerden we bewoners van De Leeuwerik via een nieuwsbrief over de uitkomsten en het vervolg.

Voorstel aan de gemeenteraad

De resultaten van de enquête zijn opgenomen in het evaluatierapport over de afvalproef. Dit rapport is samen met de adviezen van de klankbordgroep, cijfers over ingezameld afval, de kosten en de ervaringen van andere gemeenten, gebruikt om een voorstel te maken voor de afvalscheiding in heel Best. Het college van B en W heeft dit voorstel aangeboden aan de gemeenteraad.
Op maandagavond 12 september vindt een raadsavond plaats. Tijdens de raadsavond wordt het voorstel voor de nieuwe afvalinzameling gepresenteerd. Ook een afvaardiging van de klankbordgroep geeft een presentatie. Zij laten de gemeenteraad hun wensen en voorstellen voor het gemeentebrede inzamelsysteem weten. Het raadsvoorstel en het evaluatierapport van de afvalproef kunt u inzien bij de stukken van de raadsavond op 12 september. Op 26 september staat een besluitvormende vergadering gepland. 

Inzameling De Leeuwerik loopt door volgens proef

Voorlopig vindt de inzameling van afval plaats zoals in de proefperiode. Na het besluit van de gemeenteraad wordt de nieuwe inzamelwijze voor heel Best zo snel mogelijk en als eerste in De Leeuwerik ingevoerd. Nadere informatie leest u op de pagina Afval scheiden.

Nieuwsbrieven

Handige links

Meer informatie

Neem voor algemene vragen, ideeën of opmerkingen contact op met de gemeente Best via info@gemeentebest.nl of bel 14 0499.

Sluit het menu