Afval scheiden doen we goed, beter, Best

Naar aanleiding van de Afvalproef in wijk De Leeuwerik heeft de gemeenteraad in september 2016 besloten om het afval anders in te zamelen. Hiermee starten we in september 2017. De nieuwe inzamelwijze heeft gevolgen voor de soorten kliko’s.

Keuzemogelijkheden

In onderstaande afbeelding ziet u waaruit u kon kiezen.

Keuzemogelijkheden afval

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Waaruit bestaat ons huishoudelijk afval?

Onderstaande afbeelding laat zien waar ons huishoudelijk afval uit bestaat.

Huishoudelijk afval

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Nieuwe inzamelwijze

De gemeente Best heeft de ambitie om in 2030 afvalloos te zijn voor wat betreft huishoudelijk restafval: al het huishoudelijk afval wordt gerecycled of hergebruikt. Wij willen zo bijdragen aan duurzaamheid en een schone leefomgeving voor ons en voor volgende generaties.

Het besluit van de gemeenteraad voor eennieuwe inzamelwijze past bij de uitgesproken ambitie voor een afvalloos 2030. Meer informatie hierover kunt u vinden in op de pagina Afvalproef de Leeuwerik en in de Nieuwsbrief 5 Afvalproef de Leeuwerik (PDF, 368.9 kB).

Logo afval scheidenDe nieuwe inzamelwijze heeft gevolgen voor de soorten kliko’s. De volgende afvalstromen worden vanaf september 2017 apart ingezameld met een kliko of emmer:

  • Tuinafval
  • Etensresten
  • Groente- fruit- en tuinafval (GFT)
  • Verpakkingsmateriaal: plastic, metaal en drankenkartons (PMD). De plastic-Hero zak vervalt.
  • Luier- en incontinentiemateriaal
  • Restafval

Oud papier en glas

Er verandert voor u niets in het aanbieden van oud papier en het wegbrengen van glas.

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer?

Voor bewoners van een appartement of flat die gebruikmaken van een verzamelcontainer wijzigt de afvalinzameling ook. Naast de verzamelcontainer voor restafval en papier komt een verzamelcontainer voor PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons). Deze bewoners hoeven geen keuze te maken in de soorten kliko’s. Over de wijzigingen met betrekking tot de verzamelcontainers volgt later dit jaar meer informatie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Sluit het menu