Aanpassingen aan gehuurd pand

Huurt u een pand van de gemeente en wilt u het gehuurde pand aanpassen aan uw eigen gebruikerswensen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

Aanpassingen in het pand zijn toegestaan, zolang het pand er niet op achteruitgaat. Daarom mag er veel, maar niet alles. We moeten rekening houden met de verhuurbaarheid van het pand als u het pand weer verlaat. Ingrepen die de verhuurbaarheid en/of verkoop bemoeilijken, worden niet toegestaan.

Toestemming

Voordat u een aanpassing kunt doen heeft u toestemming van de gemeente nodig. Met het aanvraagformulier verzoek aanpassingen in/aan het pand (PDF, 39.4 kB) kunt u kenbaar maken welke aanpassing u wilt realiseren.

Binnen 4 weken nadat wij het formulier van u hebben ontvangen, hoort u of wij toestemming geven voor de aanpassing. Dit houdt in dat u het aanvraagformulier ondertekend door gemeente Best retour ontvangt. Het kan echter voorkomen dat er omstandigheden zijn dat we om extra informatie vragen of dat we een aanvraag moet afwijzen. Als dat gebeurt, lichten wij dit toe.

Toestemming achteraf

Heeft u in het verleden aanpassingen verricht zonder de benodigde toestemming? Dan dient u dit alsnog te doen. U kunt dan op het aanvraagformulier aangeven voor welke aanpassing u alsnog toestemming wilt. Op deze manier kunt u dus achteraf eventueel nog toestemming krijgen. Dat kan van belang zijn als u later het pand wilt verlaten en het pand in goede staat moet opleveren.

Voorwaarden

We willen weten wat u wilt veranderen aan het pand. U moet bij de uitvoering rekening houden met een aantal technische aspecten en regelgeving. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden waar de aanpassingen aan moeten voldoen. Hieronder staan de voorwaarden waar u op moet letten:

  • U vraagt toestemming door middel van het aanvraagformulier verzoek aanpassingen aan het pand (PDF, 39.4 kB)
  • De verandering moet voldoen aan de regelgeving, mag geen overlast tot gevolg hebben en mag de veiligheid niet in het geding brengen.
  • U dient de eventuele benodigde vergunning(en) zelf aan te vragen bij de gemeente en/of andere instanties.
  • Alle kosten en risico's die voortkomen uit de aanpassingen zijn voor rekening van de aanvrager. Zowel financieel als bouwkundig, 
  • De aanleg en uitvoering van de verandering dient vakkundig te gebeuren en er moeten deugdelijke materialen worden gebruikt. Bij twijfel neemt u contact op met de gemeente via vastgoedbeheer@gembest.nl of telefonisch via 14 0499.
  • De installatiewerkzaamheden moeten door een erkende installateur worden uitgevoerd.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties van de verandering.
  • U bent en blijft aansprakelijk en verantwoordelijk voor de door u aangebrachte veranderingen/voorzieningen.
  • U moet de zelf aangebrachte verandering ook weer verwijderen. U dient het dan in de oude staat of van gelijkwaardige kwaliteit terug te brengen.
  • U dient het formulier te retourneren aan vastgoedbeheer@gembest.nl.
Sluit het menu