Wijken in Best

Hieronder vindt u een opsomming van alle wijken van Best. Klik op uw wijk voor informatie over de ontwikkeling van uw wijk. Informatie over de samenstelling van de wijken vindt u in het totaaloverzicht inwoners en woningen per wijk (PDF, 37.8 kB).

Woonwijken

Bedrijventerreinen

Onderhoudsniveau's openbare ruimte

Heeft u een klacht over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over kapotte stoeptegels, zwerfvuil, de status van de openbare ruimte in het algemeen of het onderhoud van wegen. En willt u weten of uw klacht binnen de geldende norm valt? Op de website van CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) kunt u de schaalbalken 2007 van de kwaliteitscatalogus inzien. Hier kunt u in kolom B op een foto met korte omschrijving zien wat voor Best acceptabel is. Alleen voor de drie winkelcentra gelden de referentiebeelden uit kolom A.

 

Menu overslaan