Nieuws

Vrijdag 24 oktober viert Best haar bevrijding!

21 oktober - Vrijdag 24 oktober 2014 is er van 18.45 tot 19.45 uur een herdenkingsceremonie in de Koetshuistuin. Lees verder


Opiniepeiling: Samen werken aan een betere luchtkwaliteit

21 oktober - Werkt u mee aan de opiniepeiling: samen werken aan een betere luchtkwaliteit? Lees verder


Rioolrenovatie Bedrijfsweg, Hoofdstraat en Speelheide

20 oktober - Vanaf maandag 20 oktober tot 1 december 2014 wordt het rioolstelsel binnen de gemeente op een aantal plaatsen aangepakt. Lees verder


Werk in uitvoering langs de Bataweg: Omleiding fietsverkeer

13 oktober - Het Beatrixkanaal- Wilhelminakanaal wordt op het oostelijke deel verbreed. Om dit mogelijk te maken, vinden er tot 14 november 2014 werkzaamheden plaats. Lees verder


Openstelling Hoofdstraat na werkzaamheden

13 oktober - Afgelopen woensdag 8 oktober 2014 is de verbinding Hoofdstraat - Nazarethstraat weer opengesteld voor het verkeer. Lees verder


Centrum Best weer beter bereikbaar!

6 oktober - Het is zover: het eerste gedeelte van het ontwerp centrumgebied is een feit! De gemeente Best heeft hier samen met haar aannemers en vormgevers Best Architecten & Splaces hard aan gewerkt. Lees verder


Programmabegroting 2015: online inwonersversie

30 september - Ieder jaar brengt de gemeente Best een programmabegroting uit. Lees verder


Start Campagne “Glas in ’t Bakkie” in Best

22 september - Nieuwe campagne glasrecycling van start in Best. Lees verder


De gemeente vraagt om uw mening!

22 september - Elke twee jaar houden wij een klanttevredenheidsonderzoek onder de inwoners van Best. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij als meetlat voor onze dienstverlening en gemeentelijk beleid. Lees verder


Leergang 'van idee naar plan': start 14 oktober 2014

9 september - U heeft een idee voor uw grond of uw gebouw, en u zoekt een manier om er mee te beginnen. Of u wilt iets in het buitengebied doen en u weet niet hoe. Lees verder


Gemeentelijke website optimaal toegankelijk!

8 september - Onze website heeft het waarmerk drempelvrij niveau 3 (drie sterren) gekregen, het hoogst mogelijke niveau. Lees verder


Omleidingen tijdens werkzaamheden Hoofdstraat: fase 3

8 augustus - Op maandag 11 augustus 2014 zijn de werkzaamheden in de Hoofdstraat van start gegaan. Als u nu naar het centrum wilt komen, kan dat uiteraard. Lees verder


Verandering uitbetaling Persoonsgebonden Budget (PGB) vanaf 2015

5 augustus - Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft voor hulp bij het huishouden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan gaat er volgend jaar iets veranderen. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners namelijk niet meer zelf, maar geeft u de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Lees verder


Start werkzaamheden Hoofdstraat: 11 augustus 2014

5 augustus - Op maandag 11 augustus 2014 starten de werkzaamheden aan de Hoofdstraat die in het teken staan van het centrumplan. Lees verder


Parkeerterrein achter St. Odulphuskerk weer toegankelijk

30 juli - Na een periode van werkzaamheden aan het parkeerterrein achter de St. Odulphuskerk, is deze nu weer toegankelijk Lees verder


Laat u niet zomaar kopiëren!

22 juli - Als u zich op vakantie inschrijft in een hotel of op een camping, wordt vaak om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevraagd. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Lees verder


Ontwerp-structuurvisie 'Groene mantel met rode knopen'

21 juli - De ontwerp-structuurvisie 'Groene mantel met rode knoppen' kan worden ingezien van 6 juni tot en met 17 juli 2014 tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Best. Lees verder


Gemeente Best & Samenloop voor Hoop

14 juli - Op 13 en 14 september 2014 is de sponsorloop van het KWF. Gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente Best gaan dan 24 uur ‘aan de wandel’ in de strijd tegen kanker. Lees verder


Een vraag aan het college van B en W?

14 juli - Na de zomer kunt u weer een bijdrage vanuit het college van burgemeester en wethouders verwachten in Best Informatief (Groeiend Best). Deze bijdrage krijgt een andere invulling dan u gewend bent bij de columns. Lees verder


Nieuw: online bezwaar maken tegen een besluit

8 juli - De gemeente heeft de digitale dienstverlening weer uitgebreid! Vanaf nu kunt u een bezwaarschrift tegen een besluit van het college of een besluit van de burgemeester online indienen. Bezwaarschriften op het gebied van belastingen (heffingsambtenaar) blijven voorlopig nog via de bekende weg verlopen. Lees verder


Reactie gemeente Best winning schaliegas

8 juli - Het Ministerie van Economische Zaken heeft bekend gemaakt dat het van plan is de effecten van de mogelijke winnng op schaliegas te laten onderzoeken, een zogenaamde milieueffectrapportage. Lees verder


Let op: éénrichtingsverkeer Raadhuisstraat ivm kermis

4 juli - Vanwege de verkeersveiligheid van de situatie rondom de Kermis, kunt u maar vanuit één richting door de Raadhuisstraat rijden (ter hoogte van het politiebureau). Lees verder


Vernieuwd centrum een stap dichterbij!

30 juni - Start werkzaamheden Hoofdstraat, Nazarethstraat en Boterhoek Lees verder


Compensatie eigen risico vervalt in 2014

30 juni - Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Lees verder


WK voetbal en veilig versieren

10 juni - Het Wereldkampioenschap voetbal staat voor de deur. De eerste café’s, winkels, huizen en straten zijn al oranje gekleurd. Deze vele versieringen - helaas nog te vaak van brandbaar materiaal - kunnen echter ook gevaarlijke situaties opleveren. Lees verder


Welke Bestenaar verdient een lintje in 2015?

20 mei - Bij de jaarlijkse lintjesregen zijn onlangs elf Bestenaren onderscheiden voor hun verdiensten. Maar misschien kent ook u iemand die zich al jarenlang bijzonder verdienstelijk maakt binnen onze gemeente en die daarvoor best een lintje verdient? Voor de tweede lintjesregen van Koning Willem-Alexander in 2015 moeten de aanvragen voor de onderscheidingen al snel worden ingediend. Lees verder


Duurzaamheid

3 februari - Uitleg Duurzaamheid inwonersversie programmabegroting 2015 Lees verder


Ruimte en bouwen

3 februari - Uitleg Ruimte en bouwen in de inwonersversie van de programmabegroting 2015. Lees verder


Kunst en cultuur

3 februari - Lees verder


Financiën

3 februari - UItleg financiën inwonersversie programmabegroting 2015. Lees verder


Menu overslaan