Nieuws

Problemen telefonische bereikbaarheid

21 november - De gemeentelijke telefooncentrale kampt met problemen en functioneert op dit moment niet zoals het hoort. Lees verder


Veranderingen voor inwoners met begeleiding en dagbesteding in 2015

17 november - Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf van mensen met een beperking of een chronische aandoening. In dit artikel informeren we u over de veranderingen voor mensen boven de 18 jaar. Deze cliënten ontvangen in november een brief over deze verandering. Lees verder


Parkeernormen 2015 vastgesteld

14 november - Op 3 november 2014 heeft de gemeenteraad de Nota Parkeernormen 2015 vastgesteld. Lees verder


Oudste boerderij van Nederland volledig gerestaureerd Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven

12 november - Door het onthullen van een monumentenschildje op de gevel van de kalverenstal heeft Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven de Aarlese Hoeve in Best heropent. Lees verder


Centrum Best: wees welkom!

11 november - De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het vernieuwde openbaar gebied van ons centrum. Lees verder


Bezoekers Bestwijzer zeer tevreden

10 november - Uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat bezoekers van Bestwijzer over het algemeen zeer tevreden zijn over Bestwijzer. Lees verder


Nog meer online regelen

10 november - Lees verder


Gratis bloedsuiker controleren in Bestwijzer

9 november - Lees verder


Veilige kopie paspoort met KopieID-app

7 november - Identiteitsfraude is een serieus pro­bleem. Met een kopie een van ID of paspoort kunnen contracten op iemands naam afgesloten worden. Lees verder


Koopkrachttegemoetkoming: een extraatje voor lage inkomens

6 november - De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Lees verder


Regels vergunningvrij bouwen verruimd

3 november - Vanaf 1 november 2014 zijn de mogelijkheden voor het vergunningvrij bouwen verruimd. Meer bouwen met minder vergunningen! Lees verder


Begrotingsvergadering gemeenteraad: 10 november om 20.00 uur in de Raadzaal

3 november - De vergadering begint om 20.00 uur, is openbaar en vindt plaats in de raadzaal. U bent van harte welkom. Lees verder


Molenstraat Zuid: realisatie nieuwbouwwoningen in centrum Best

3 november - Er worden nieuwbouw-woningen gerealiseerd onder de naam ‘Best Ensuite’ Lees verder


Veilig fietsen in Best: hoe staat het ermee?

3 november - Diverse aandachtspunten aangepakt! Lees verder


Reactie gemeente Best op rol woningbouwcorporatie MFA Dijkstraten

29 oktober - De gemeente Best reageert op een onlangs verschenen artikel in het Eindhovens Dagblad over de rol van woningbouwcorporatie Thuis in de multifunctionele accommodatie (MFA) Dijkstraten. Bij de ontwikkeling van MFA Dijkstraten zijn verschillende partners betrokken, zoals Thuis, Stichting Best Onderwijs, Korein en de gemeente Best zelf. Lees verder


Veteranen bezoeken Best

29 oktober - Iedere 5 jaar bezoekt het Oranjecomité Tilburg met enkele veteranen de gemeente Best. Lees verder


Cursus energiebesparen vanuit Best Duurzaam

29 oktober - Tijdens deze cursus van Best Duurzaam krijgt u inzicht in kleine en grote kansen voor energiebesparing in uw woning. Lees verder


Succesvolle herdenking 24 oktober 2014 ‘Best 70 jaar bevrijd’ in de Koetshuistuin

28 oktober - Vrijdag 24 oktober 2014 was de jaarlijkse herdenking in de Koetshuistuin bij het Schotse Monument. Hoewel het licht regende waren veel belangstellenden aanwezig. Lees verder


Route gladheidsbestrijding bekend

27 oktober - Waar wordt gestrooid? Lees verder


Opiniepeiling: Samen werken aan een betere luchtkwaliteit

21 oktober - Werkt u mee aan de opiniepeiling: samen werken aan een betere luchtkwaliteit? Lees verder


Rioolrenovatie Bedrijfsweg, Hoofdstraat en Speelheide

20 oktober - Vanaf maandag 20 oktober tot 1 december 2014 wordt het rioolstelsel binnen de gemeente op een aantal plaatsen aangepakt. Lees verder


Start Campagne “Glas in ’t Bakkie” in Best

22 september - Nieuwe campagne glasrecycling van start in Best. Lees verder


Gemeentelijke website optimaal toegankelijk!

8 september - Onze website heeft het waarmerk drempelvrij niveau 3 (drie sterren) gekregen, het hoogst mogelijke niveau. Lees verder


Omleidingen tijdens werkzaamheden Hoofdstraat: fase 3

8 augustus - Op maandag 11 augustus 2014 zijn de werkzaamheden in de Hoofdstraat van start gegaan. Als u nu naar het centrum wilt komen, kan dat uiteraard. Lees verder


Verandering uitbetaling Persoonsgebonden Budget (PGB) vanaf 2015

5 augustus - Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft voor hulp bij het huishouden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan gaat er volgend jaar iets veranderen. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners namelijk niet meer zelf, maar geeft u de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Lees verder


Start werkzaamheden Hoofdstraat: 11 augustus 2014

5 augustus - Op maandag 11 augustus 2014 starten de werkzaamheden aan de Hoofdstraat die in het teken staan van het centrumplan. Lees verder


Parkeerterrein achter St. Odulphuskerk weer toegankelijk

30 juli - Na een periode van werkzaamheden aan het parkeerterrein achter de St. Odulphuskerk, is deze nu weer toegankelijk Lees verder


Laat u niet zomaar kopiëren!

22 juli - Als u zich op vakantie inschrijft in een hotel of op een camping, wordt vaak om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevraagd. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Lees verder


Ontwerp-structuurvisie 'Groene mantel met rode knopen'

21 juli - De ontwerp-structuurvisie 'Groene mantel met rode knoppen' kan worden ingezien van 6 juni tot en met 17 juli 2014 tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Best. Lees verder


Gemeente Best & Samenloop voor Hoop

14 juli - Op 13 en 14 september 2014 is de sponsorloop van het KWF. Gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente Best gaan dan 24 uur ‘aan de wandel’ in de strijd tegen kanker. Lees verder


Menu overslaan