Nieuws

Donderdag 5 februari :Informatiemarkt veranderingen in zorg en ondersteuning

20 januari - Donderdag 5 februari van 14.00 tot 18.30 uur in Bestwijzer. In 2015 veranderen de zorg en ondersteuning voor jeugd, ouderen en mensen met een ziekte of beperking. Wilt u meer weten over deze veranderingen? Lees verder


Inschrijving horecapunt kermis Best 2015

20 januari - De voorwaarden/uitgangspunten die worden gesteld aan het horecapunt en de inschrijfformulieren kunt u opvragen bij Angela Louwerse. Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 14 0499. Lees verder


Bent u of kent u een sportkampioen uit 2014? Meld deze dan vóór 15 februari 2015 aan.

20 januari - Het college van burgemeester en wethouders nodigt de sportkampioenen van 2014 uit op het gemeentehuis om ze gezamenlijk tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zonnetje te zetten. Deze bijeenkomst vindt in het voorjaar van 2015 plaats. Lees verder


Nieuwe regelingen voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen

15 januari - De Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) zijn met ingang van 2014 afgeschaft. Lees verder


Gouden en diamanten bruidsparen in het zonnetje gezet

15 januari - Op dinsdagmiddag 13 januari 2015 heeft het college tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst voor bruidsparen een groot aantal huwelijksjubilarissen ontvangen. Lees verder


Opening voetpad Hokkelstraat in de nieuwe wijk Steegsche Velden

13 januari - Veilige loopverbinding naar het centrum voor (nieuwe) bewoners Steegsche Velden Lees verder


Ontwikkeling van de bevolking in 2014

12 januari - In 2014 is het aantal inwoners in onze gemeente gestegen. Op 1 januari 2015 was het voorlopige inwonersaantal van Best 28.715. In 2014 woonden er op 1 januari 28.617 mensen in Best. Lees verder


Uitreiking Wisseltrofee aan de organisatie van ‘Samenloop voor Hoop’

6 januari - Op vrijdag 2 januari 2015 werd de Best Wisseltrofee 2014 uitgereikt aan de organisatie van ‘Samenloop voor Hoop’. SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement ten bate van KWF Kankerbestrijding. Lees verder


Leerlingenvervoer online aan te vragen

5 januari - U kunt de vergoeding voor vervoerskosten leerlingenvervoer voortaan online aanvragen. Lees verder


Koopkrachttegemoetkoming: een extraatje voor lage inkomens

23 december - De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Lees verder


Vergaderingen welstand 2015 bekend

22 december - De Welstandsvergaderingen in 2015 zijn bekend. De stadsbouwmeester vergadert steeds op woensdag en gemiddeld één keer per maand. Lees verder


Voorwaarden starterslening worden aangepast

14 december - De gemeente Best verstrekt hypothecaire leningen aan starters die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees verder


Nieuws over Collectieve Zorgverzekering Minima 2015 (CZM)

12 december - Er is een wijziging gekomen in de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Bent u minima en maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering? Dan is bericht belangrijk voor u! Lees verder


Gemeente Best telefonisch weer bereikbaar

10 december - De gemeente Best was begin deze week helaas telefonisch niet bereikbaar. Lees verder


31 huurwoningen in nieuwe wijk Steegsche Velden

1 december - Op donderdag 20 november hebben Kero Bouw en Vastgoed, gemeente Best en Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf) overeenstemming bereikt voor de realisatie van 31 huurwoningen in de nieuwe wijk Steegschse Velden in Best. Lees verder


Klassenprijs actie Groene Voetstappen voor De Paersacker

1 december - Aan het begin van dit schooljaar heeft de gemeente Best de actie Groene Voetstappen georganiseerd. Lees verder


Nieuw gezicht voor Best Informatief per 2 december

24 november - Vanaf 2 december heeft Best Informatief een nieuw gezicht. Na een aantal jaren hetzelfde format te hebben gebruikt, is het tijd voor vernieuwing. Lees verder


Veranderingen voor inwoners met begeleiding en dagbesteding in 2015

17 november - Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf van mensen met een beperking of een chronische aandoening. In dit artikel informeren we u over de veranderingen voor mensen boven de 18 jaar. Deze cliënten ontvangen in november een brief over deze verandering. Lees verder


Gratis bloedsuiker controleren in Bestwijzer

9 november - Lees verder


Regels vergunningvrij bouwen verruimd

3 november - Vanaf 1 november 2014 zijn de mogelijkheden voor het vergunningvrij bouwen verruimd. Meer bouwen met minder vergunningen! Lees verder


Begrotingsvergadering gemeenteraad: 10 november om 20.00 uur in de Raadzaal

3 november - De vergadering begint om 20.00 uur, is openbaar en vindt plaats in de raadzaal. U bent van harte welkom. Lees verder


Veteranen bezoeken Best

29 oktober - Iedere 5 jaar bezoekt het Oranjecomité Tilburg met enkele veteranen de gemeente Best. Lees verder


Cursus energiebesparen vanuit Best Duurzaam

29 oktober - Tijdens deze cursus van Best Duurzaam krijgt u inzicht in kleine en grote kansen voor energiebesparing in uw woning. Lees verder


Succesvolle herdenking 24 oktober 2014 ‘Best 70 jaar bevrijd’ in de Koetshuistuin

28 oktober - Vrijdag 24 oktober 2014 was de jaarlijkse herdenking in de Koetshuistuin bij het Schotse Monument. Hoewel het licht regende waren veel belangstellenden aanwezig. Lees verder


Opiniepeiling: Samen werken aan een betere luchtkwaliteit

21 oktober - Werkt u mee aan de opiniepeiling: samen werken aan een betere luchtkwaliteit? Lees verder


Rioolrenovatie Bedrijfsweg, Hoofdstraat en Speelheide

20 oktober - Vanaf maandag 20 oktober tot 1 december 2014 wordt het rioolstelsel binnen de gemeente op een aantal plaatsen aangepakt. Lees verder


Start Campagne “Glas in ’t Bakkie” in Best

22 september - Nieuwe campagne glasrecycling van start in Best. Lees verder


Gemeentelijke website optimaal toegankelijk!

8 september - Onze website heeft het waarmerk drempelvrij niveau 3 (drie sterren) gekregen, het hoogst mogelijke niveau. Lees verder


Omleidingen tijdens werkzaamheden Hoofdstraat: fase 3

8 augustus - Op maandag 11 augustus 2014 zijn de werkzaamheden in de Hoofdstraat van start gegaan. Als u nu naar het centrum wilt komen, kan dat uiteraard. Lees verder


Verandering uitbetaling Persoonsgebonden Budget (PGB) vanaf 2015

5 augustus - Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft voor hulp bij het huishouden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan gaat er volgend jaar iets veranderen. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners namelijk niet meer zelf, maar geeft u de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Lees verder


Menu overslaan