Nieuws

Feestelijke opening vernieuwd centrum

25 november - Op donderdag 26 november wil de gemeente, graag samen met haar inwoners en ondernemers het glas heffen op het vernieuwde centrum. U bent van harte welkom! Lees verder


Aanvragen en afhalen reisdocumenten op 27 november niet mogelijk

25 november - In verband met vervanging van apparatuur en software door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) kunt u op vrijdag 27 november geen paspoort of identiteitskaart aanvragen of afhalen. Lees verder


Actiedag 'Voorkom fietsendiefstal' vrijdag 27 november

25 november - Op vrijdag 27 november 2015 organiseren politie en gemeente Best de actiemiddag ‘Voorkom fietsendiefstal’. Dit gebeurt tussen 14.00 en 19.00 uur in de omgeving van de fietsenstalling bij het NS-station. Ook fietsenmakers Van Laarhoven en Cyclepoint dragen hun steentje bij en adviseren bij het kiezen van een goed slot. Lees verder


Route gladheidsbestrijding 2015-2016 bekend

23 november - Voor het strooiseizoen begint, stellen we elk jaar een Sneeuw- en gladheidsbestrijdingsplan op. In dit plan zijn de uitgangspunten voor de gladheidsbestrijding en onder andere de route waar in het winterseizoen 2015-2016 gestrooid wordt opgenomen. Lees verder


Wonen in Steegsche Velden

23 november - Daniëlle van Setten van der Meer woont samen met haar man en drie kinderen in een tweekapper in de wijk Steegsche Velden. “Het is heerlijk wonen hier”. Lees verder


Opruimactie fietsen in de openbare rijwielstalling station

23 november - Door toezichthouders is geconstateerd dat rijwielen langer dan de toegestane termijn gestald worden in de openbare rijwielstalling van het station. Rijwielen welke ‘onbeheerd’ gestald staan in de openbare rijwielstalling van het station worden van een label voorzien. Binnen een termijn van 21 dagen kan de eigenaar/ gebruiker van het rijwiel de overtreding herstellen voordat deze door de gemeente wordt verwijderd. Lees verder


Afvalproef in De Leeuwerik

23 november - In de loop van januari 2016 start een afvalproef in de wijk De Leeuwerik. Samen met wijkbewoners wordt een nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen beproefd. Het doel van de proef is om in de praktijk te testen welke manier van afval scheiden het meest geschikt is voor minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen, lagere kosten en meer gemak. De proef zal een half jaar duren. Lees verder


Denk mee op 3 december

20 november - Bewonersparticipatie en overheidsparticipatie: woorden die ons bijna dagelijks om de oren vliegen. In de praktijk gaat het om prettig samenwerken. Op donderdag 3 december van 19.00 tot 22.00 uur gaan we hierover met u in gesprek in het Heerbeeckcollege. Lees verder


Ontwerp Structuurvisie Buitengebied ter inzage

20 november - De gemeente wil het concept verbeteren met inbreng uit de samenleving. Daarom ligt het ontwerp Structuurvisie buitengebied ter inzage van woensdag 18 november tot en met dinsdag 29 december. Lees verder


Rapportage resultaten geluidmeting drie meetjaren

16 november - Sinds maart 2012 zijn er geluidmetingen gedaan in de zuidwesthoek van Best. Daarmee hebben we de geluidbelasting in kaart gebracht waaraan de wijken Batadorp en Villawijk/Koekoekbos zijn blootgesteld. Van de resultaten van deze drie meetjaren is een rapportage opgesteld. Lees verder


Laatste liveblog crisisnoodopvang vluchtelingen

15 november - Via een liveblog houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de crisisnoodopvang in sporthal Naestenbest, Best Lees verder


Vergadering Welstand: woensdag 18 november

10 november - De eerstvolgende vergadering Welstand vindt plaats op woensdag 18 november om 9.30 uur in het gemeentehuis; de vergadering is openbaar. U kunt zich bij de receptie melden. De agenda ligt tijdens openingstijden van het gemeentehuis vanaf maandag 16 november ter inzage bij de publieksbalie. Lees verder


Bouwkavels beschikbaar

9 november - De gemeente Best heeft in de wijken Broekstraat en Steegsche Velden zo’n tien bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande nieuwbouwwoningen. Lees verder


Mantelzorgcompliment 2015

9 november - We hechten veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente Best. Met het jaarlijkse mantelzorgcompliment willen wij onze waardering hiervoor laten zien. Lees verder


Eerste vergadering jeugdraad: donderdag 12 november

9 november - Aanstaande donderdag 12 november van 16.00 tot 17.00 uur heeft de jeugdraad zijn eerste raadsvergadering. Deze is openbaar en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. Lees verder


Hoofdstraat tijdelijk afgesloten

3 november - Er is besloten de Hoofdstraat dicht te laten voor doorgaand autoverkeer totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over wel of niet definitieve afsluiting hiervan. Lees verder


Begroting 2016-2019 in een nieuw jasje!

27 oktober - De begroting 2016-2019 is in concept gereed. De begroting staat ter vaststelling door de raad op de raadsagenda van 9 november. Lees verder


Bladkorven en bladruimen

27 oktober - Tijdens de periode van bladval vegen we in iedere wijk 3 keer. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen in Best weer bladkorven geplaatst. Lees verder


Gedicht in afwateringsgoten centrum

23 oktober - Om het regen- en fonteinwater in het centrum goed te kunnen laten weglopen, zijn afwateringsgoten geplaatst. Hierin is het gedicht ‘Ik besta door jou’ verwerkt. Lees verder


Natuurherstel bij Langvennen gaat verder

19 oktober - De gemeente Best en Bosgroep Zuid Nederland starten deze maand met plagwerkzaamheden rond de vennen van het Langvennencomplex. Dit is een vervolg op herstelwerkzaamheden die twee jaar geleden zijn uitgevoerd. Lees verder


Eerste afwateringsgoten in centrum geplaatst: gedicht in wording

12 oktober - Om het regen- en fonteinwater in het centrum goed te laten weglopen, worden afwateringsgoten geplaatst. Afgelopen vrijdag is hiervan het eerste gedeelte gelegd. Lees verder


Energy Battle van start

12 oktober - Op de Dag van de Duurzaamheid op vrijdag 9 oktober ging de Klimaatverbond Energy Battle van start. Wij doen als gemeente ook mee. Doet u ook mee? Lees verder


Kindcentrum in Dijkstraten komt er aan

12 oktober - Tijdens de raadsvergadering eind september keurde de gemeenteraad een extra krediet goed om een Multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Dijkstraten te realiseren. In de MFA nemen basisschool De Schakel en Korein kinderplein hun intrek onder de naam Kindcentrum Platijn. Lees verder


Inzameling Klein Chemisch Afval

5 oktober - U kunt uw klein chemisch afval (KCA) in een milieubox inleveren bij de chemokar. Dit geldt alleen voor particuliere huishoudens. De chemokar doet 7, 8 en 9 oktober diverse standplaatsen in onze gemeente aan. Lees verder


Werkzaamheden Raadhuisplein

5 oktober - De werkzaamheden in de Hoofdstraat en aan het Raadhuisplein gaan in vlot tempo door. Zo is de mindervalidentoegang verplaatst naar de zijkant van het bordes. Lees verder


Bestse kermis bevalt goed

28 september - De Bestse kermis bevalt goed. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het grote kermisdraagvlakonderzoek. Lees verder


Koninklijke onderscheiding Jeanne Verschuuren-Van Kempen

28 september - Vrijdag 25 september kreeg mevrouw Jeanne Verschuuren-van Kempen een Koninklijke onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid vanwege haar verdiensten voor de samenleving van Best. Lees verder


Wijziging verkeerssituatie kruispunt Oirschotseweg- Bokvelden

24 september - Om te bepalen of de verkeerslichten nodig zijn voor een goede afwikkeling van het verkeer, staan de verkeerslichten vanaf donderdag 17 september voor een periode van drie maanden uit. Lees verder


Luchtkwaliteit verder verbeteren

21 september - Op 15 september heeft het college het Uitvoeringsprogramma Lucht 2015-2020 vastgesteld. Lees verder


Koninklijke onderscheiding Harry Smits

21 september - Op 18 september kreeg Bestenaar Harry Smits een Koninklijke onderscheiding bij Bijzondere Gelegenheid vanwege zijn bijdrage tot het in standhouden van de historie en herinnering aan WOII. Lees verder


Menu overslaan