Nieuws

Beëindiging samenwerking Gemeente Best, AM Real Estate Development en Bouwinvest nieuwbouw centrumplan

16 september - De samenwerking tussen de gemeente Best, AM Real Estate Development en Bouwinvest in het kader van de nieuwbouw binnen het centrumplan, is beëindigd. Lees verder


Hoorzitting OCBB: maandag 22 september 2014 om 19.00 uur in het gemeentehuis

15 september - Op maandag 22 september 2014 om 19.00 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften. Lees verder


Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad!

15 september - De gemeenteraad van Best heeft gekozen voor een nieuwe manier van vergaderen, omdat de oude structuur te weinig flexibiliteit bood. Lees verder


Gemeente start met jaarlijks bosonderhoud

12 september - In september 2014 start de gemeente weer met het dunnen van de bossen. Het kappen van bomen is onderdeel van het jaarlijkse bosonderhoud. Lees verder


De gemeente Best feliciteert de heer Willem Jeths!

10 september - De heer Willem Jeths één van de winnaars Amsterdamprijs voor de Kunst (Oeuvreprijs) 2014 Lees verder


Leergang 'van idee naar plan': start 14 oktober 2014

9 september - U heeft een idee voor uw grond of uw gebouw, en u zoekt een manier om er mee te beginnen. Of u wilt iets in het buitengebied doen en u weet niet hoe. Lees verder


Gemeentelijke website optimaal toegankelijk!

8 september - Onze website heeft het waarmerk drempelvrij niveau 3 (drie sterren) gekregen, het hoogst mogelijke niveau. Lees verder


Campagne “Glas in ’t Bakkie” in Best

7 september - Nieuwe campagne glasrecycling van start in Best. Lees verder


Iedereen in Best aan de slag

5 september - Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Gemeenten krijgen er dan nieuwe taken bij. Lees verder


College van BenW Best: Geen nat pak, maar wel donaties ALS

29 augustus - Het college van BenW heeft de nominatie door het college van Sint- Oedenrode voor de ALS Ice Bucket Challenge geaccepteerd, maar er wel een eigen invulling aan gegeven. Lees verder


Rijdt u een elektrische auto? Meld dit bij de gemeente!

25 augustus - De gemeente Best wil in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een aantal extra oplaadpunten voor elektrische auto’s plaatsen. Lees verder


Subsidies 2015 vrijwilligersorganisaties Wmo, cultuur en sport

25 augustus - Vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van Wmo, cultuur of sport kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het jaar 2015. Lees verder


Vanaf 8 september 2014: omleidingen tussen Hoofdstraat en Biobest

25 augustus - Vanaf maandag 8 september 2014 wordt er gestart met werkzaamheden tussen de Hoofdstraat en bioscoop Biobest. Lees verder


Omleidingen tijdens werkzaamheden Hoofdstraat: fase 3

8 augustus - Op maandag 11 augustus 2014 zijn de werkzaamheden in de Hoofdstraat van start gegaan. Als u nu naar het centrum wilt komen, kan dat uiteraard. Lees verder


Verandering uitbetaling Persoonsgebonden Budget (PGB) vanaf 2015

5 augustus - Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft voor hulp bij het huishouden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan gaat er volgend jaar iets veranderen. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners namelijk niet meer zelf, maar geeft u de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Lees verder


Start werkzaamheden Hoofdstraat: 11 augustus 2014

5 augustus - Op maandag 11 augustus 2014 starten de werkzaamheden aan de Hoofdstraat die in het teken staan van het centrumplan. Lees verder


Parkeerterrein achter St. Odulphuskerk weer toegankelijk

30 juli - Na een periode van werkzaamheden aan het parkeerterrein achter de St. Odulphuskerk, is deze nu weer toegankelijk Lees verder


Laat u niet zomaar kopiëren!

22 juli - Als u zich op vakantie inschrijft in een hotel of op een camping, wordt vaak om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gevraagd. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Lees verder


Ontwerp-structuurvisie 'Groene mantel met rode knopen'

21 juli - De ontwerp-structuurvisie 'Groene mantel met rode knoppen' kan worden ingezien van 6 juni tot en met 17 juli 2014 tijdens de openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Best. Lees verder


Gemeente Best & Samenloop voor Hoop

14 juli - Op 13 en 14 september 2014 is de sponsorloop van het KWF. Gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente Best gaan dan 24 uur ‘aan de wandel’ in de strijd tegen kanker. Lees verder


Een vraag aan het college van B en W?

14 juli - Na de zomer kunt u weer een bijdrage vanuit het college van burgemeester en wethouders verwachten in Best Informatief (Groeiend Best). Deze bijdrage krijgt een andere invulling dan u gewend bent bij de columns. Lees verder


Nieuw: online bezwaar maken tegen een besluit

8 juli - De gemeente heeft de digitale dienstverlening weer uitgebreid! Vanaf nu kunt u een bezwaarschrift tegen een besluit van het college of een besluit van de burgemeester online indienen. Bezwaarschriften op het gebied van belastingen (heffingsambtenaar) blijven voorlopig nog via de bekende weg verlopen. Lees verder


Reactie gemeente Best winning schaliegas

8 juli - Het Ministerie van Economische Zaken heeft bekend gemaakt dat het van plan is de effecten van de mogelijke winnng op schaliegas te laten onderzoeken, een zogenaamde milieueffectrapportage. Lees verder


Let op: éénrichtingsverkeer Raadhuisstraat ivm kermis

4 juli - Vanwege de verkeersveiligheid van de situatie rondom de Kermis, kunt u maar vanuit één richting door de Raadhuisstraat rijden (ter hoogte van het politiebureau). Lees verder


Vernieuwd centrum een stap dichterbij!

30 juni - Start werkzaamheden Hoofdstraat, Nazarethstraat en Boterhoek Lees verder


Compensatie eigen risico vervalt in 2014

30 juni - Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Lees verder


WK voetbal en veilig versieren

10 juni - Het Wereldkampioenschap voetbal staat voor de deur. De eerste café’s, winkels, huizen en straten zijn al oranje gekleurd. Deze vele versieringen - helaas nog te vaak van brandbaar materiaal - kunnen echter ook gevaarlijke situaties opleveren. Lees verder


Welke Bestenaar verdient een lintje in 2015?

20 mei - Bij de jaarlijkse lintjesregen zijn onlangs elf Bestenaren onderscheiden voor hun verdiensten. Maar misschien kent ook u iemand die zich al jarenlang bijzonder verdienstelijk maakt binnen onze gemeente en die daarvoor best een lintje verdient? Voor de tweede lintjesregen van Koning Willem-Alexander in 2015 moeten de aanvragen voor de onderscheidingen al snel worden ingediend. Lees verder


Menu overslaan