Nieuws

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap: 18 maart

26 februari - Woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap. Uiterlijk 4 maart ontvangt u een of twee stempassen en uiterlijk 16 maart de kandidatenlijsten. Hieronder leest u meer over het stemmen. Lees verder


Mogelijk langere wachttijden aan de telefoon: aanslag gemeentelijke heffingen

26 februari - Mogelijk langere wachttijden door aanslag gemeentelijke heffingen. Lees verder


Aangepaste informatiemap cliënten Sociale Zaken

26 februari - Het afgelopen jaar zijn er veel wijzigingen doorgevoerd op het gebied van sociale zaken. Met name voor die personen, die een bijstandsuitkering ontvangen de gemeente Best, is deze informatie van belang. U kunt de aangepaste informatiemap met nieuwe informaie bekijken. Lees verder


Voorlopig energielabel voor woningeigenaren

23 februari - Elke woningeigenaar of verhuurder in onze gemeente die nog niet in het bezit is van een energielabel, heeft de afgelopen weken een voorlopig energielabel thuis ontvangen. Lees verder


Hoorzitting OCBB: maandag 2 maart 2015

23 februari - Op maandag 2 maart 2015 vindt er om 19.00 uur een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften. Lees verder


Een Doe-budget voor uw idee?

23 februari - De provincie Noord-Brabant stelt twee jaar lang ‘Doe-budgetten’ beschikbaar voor kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern versterken. Lees verder


Gemeente Best bereikbaar via telefoonnummer 14 0499

23 februari - Onze gemeente is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 0499, slechts 6 cijfers dus! Lees verder


Sluiting 2 boxen/opslagloodsen De Run

23 februari - Op het perceel aan De Run 5 in Best zijn door de politie soft- en harddrugs aangetroffen. Lees verder


De 'gebruiksregels' vernieuwde openbare ruimte

17 februari - Het afgelopen jaar is er een start gemaakt met de inrichting van een nieuw centrum voor Best. De openbare ruimte rondom de St. Odulphuskerk, een gedeelte van de Hoofdstraat en winkelpassage de Boterhoek heeft een flinke opknapbeurt gehad. Deze gedeeltes zijn nu zo goed als gereed. Dit jaar gaan we verder. Dan wordt in een volgende fase als eerste de Hoofdstraat tot en met de Koetshuistuin aangepakt. Dit gebeurt in de periode maart tot met mei. Lees verder


18 maart: Verkiezingen

17 februari - Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, het hoogste orgaan van onze provincie. Lees verder


Resultaten opiniepeiling luchtkwaliteit

17 februari - Eind vorig jaar heeft de gemeente Best een vragenlijst uitgezet over het verbeteren van luchtkwaliteit. Lees verder


Afwijkende geluidsnormen collectieve festiviteiten 2015

9 februari - Het college heeft op 3 februari 2015 een aantal festiviteiten aangewezen als collectieve festiviteit. Lees verder


Kappen bomen bij kiosk en in Koetshuistuin

9 februari - In maart wordt verder gegaan met de reconstructie van de Hoofdstraat vanaf de Hema tot en met de Koetshuistuin. Lees verder


23 februari tot eind juli 2015: Verkeershinder Bataweg

9 februari - Gedurende deze periode wordt op de Bataweg een tijdelijke in-/uitrit voor bouwverkeer gebruikt om het werkterrein te kunnen bereiken. Lees verder


Sluiting gebouwen Eindhovenseweg-Zuid

8 februari - Op het perceel aan de Eindhovenseweg-Zuid 67 te Best zijn door de politie soft- en harddrugs en wapens aangetroffen. Lees verder


Ja/nee sticker aanvragen?

4 februari - Wilt u een Ja/nee of nee/nee sticker aanvragen voor op uw brievenbus? Lees verder


Huishoudelijke hulp voor een laag tarief

2 februari - Ontvangt u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo en is dit niet voldoende? Of bent u mantelzorger? Dan kunt u (extra) huishoudelijke ondersteuning kopen voor een aantrekkelijk tarief. Lees verder


Inschrijving horecapunt kermis Best 2015

25 januari - De voorwaarden/uitgangspunten die worden gesteld aan het horecapunt en de inschrijfformulieren kunt u opvragen bij Angela Louwerse. Zij is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 14 0499. Lees verder


Nieuwe regelingen voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen

15 januari - De Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) zijn met ingang van 2014 afgeschaft. Lees verder


Koopkrachttegemoetkoming: een extraatje voor lage inkomens

23 december - De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Lees verder


Voorwaarden starterslening worden aangepast

14 december - De gemeente Best verstrekt hypothecaire leningen aan starters die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees verder


Nieuws over Collectieve Zorgverzekering Minima 2015 (CZM)

12 december - Er is een wijziging gekomen in de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Bent u minima en maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering? Dan is bericht belangrijk voor u! Lees verder


Gemeente Best telefonisch weer bereikbaar

10 december - De gemeente Best was begin deze week helaas telefonisch niet bereikbaar. Lees verder


31 huurwoningen in nieuwe wijk Steegsche Velden

1 december - Op donderdag 20 november hebben Kero Bouw en Vastgoed, gemeente Best en Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf) overeenstemming bereikt voor de realisatie van 31 huurwoningen in de nieuwe wijk Steegschse Velden in Best. Lees verder


Klassenprijs actie Groene Voetstappen voor De Paersacker

1 december - Aan het begin van dit schooljaar heeft de gemeente Best de actie Groene Voetstappen georganiseerd. Lees verder


Nieuw gezicht voor Best Informatief per 2 december

24 november - Vanaf 2 december heeft Best Informatief een nieuw gezicht. Na een aantal jaren hetzelfde format te hebben gebruikt, is het tijd voor vernieuwing. Lees verder


Veranderingen voor inwoners met begeleiding en dagbesteding in 2015

17 november - Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf van mensen met een beperking of een chronische aandoening. In dit artikel informeren we u over de veranderingen voor mensen boven de 18 jaar. Deze cliënten ontvangen in november een brief over deze verandering. Lees verder


Gratis bloedsuiker controleren in Bestwijzer

9 november - Lees verder


Regels vergunningvrij bouwen verruimd

3 november - Vanaf 1 november 2014 zijn de mogelijkheden voor het vergunningvrij bouwen verruimd. Meer bouwen met minder vergunningen! Lees verder


Begrotingsvergadering gemeenteraad: 10 november om 20.00 uur in de Raadzaal

3 november - De vergadering begint om 20.00 uur, is openbaar en vindt plaats in de raadzaal. U bent van harte welkom. Lees verder


Menu overslaan