Vergaderingen

Alle gemeenteraadsleden komen bij elkaar tijdens de raadsvergadering. Deze vergadering vindt eens in de zes weken plaats, altijd op maandagavond. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Tijdens de raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad voorgestelde plannen en stemt hij over voorstellen.

De gemeenteraad laat zich adviseren door drie raadscommissies, te weten:

Tijdens commissievergaderingen bereiden raadsleden en burgerleden zich voor op de raadsvergadering. Ze stellen bijvoorbeeld vragen aan het college over voorgestelde plannen. Of het college licht plannen toe in de commissievergadering. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

Menu overslaan