Vergaderingen

Vrijwel elke maandagavond vindt een raadsavond plaats, waarin verschillende onderwerpen in deelsessies worden besproken.
De gemeenteraad buigt zich tijdens de raadsavonden over verschillende onderwerpen die de gemeenteraad aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over belangrijke thema’s zoals de jeugdzorg, of bestemmingsplannen binnen de gemeente Best.

Over sommige onderwerpen hoeft de raad minder lang met elkaar te praten dan over andere. Daarom zijn er verschillende ‘sessies’ die passen bij een specifiek onderwerp. Zo is er een informatieve sessie, een discussie sessie, een oriënterende bijeenkomst en een kaderstellende discussie. Uiteraard ontbreekt ook de raadsvergadering niet. In de raadsvergadering wordt het debat gevoerd en neemt de gemeenteraad besluiten. Een raadsvergadering kan een gehele of gedeeltelijke raadsavond in beslag nemen.

Openbare avond

De raadsavond is openbaar en inwoners en andere betrokken zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. Minimaal één week voor de raadsavond wordt het programma met de onderwerpen en tijden op deze website geplaatst. In het zogeheten sessieformulier vindt u een  omschrijving van de sessise. U kunt zelf kiezen bij welke sessie(s) u aanwezig wilt zijn. Doordat de onderwerpen in deelsessies worden behandeld weet u vooraf precies op welk tijdstip uw onderwerp aan de orde komt. U hoeft dus niet langer de hele avond op de publieke tribune te wachten tot uw onderwerp besproken wordt. De raadsavonden zijn levendige avonden op het gemeentehuis, ook in de wandelgangen kunt u met raads- en burgerleden in gesprek. U bent van harte welkom! Wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de raadsgriffie via: raadsgriffie@gembest.nl of telefonisch: +14 0499.

Vergaderstructuur

Sinds kort heeft de gemeenteraad een nieuwe vergaderstructuur. Onderstaand plaatje geeft u inzicht in de manier van vergaderen. Klik op het plaatje voor een grotere weergave:

Vergaderstructuur gemeenteraad

Menu overslaan